Mặt cắt nhôm Xingfa hệ 55, hệ 93, hệ 65 Quảng Đông

131

Nhôm Xingfa là hệ nhôm thông dụng phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Với các hệ cửa phổ biến như cửa mở quay và vách fix sử dụng hệ 55, cửa lùa hệ 93 và mặt dựng sử dụng hệ 65. Chúng tôi xin chia sẽ các mặt cắt nhôm Xingfa Quảng Đông chính hãng để quý khách tham khảo

Link download Catalogue Xingfa tại: Download Catalogue nhôm Xingfa

Mặt cắt nhôm Xingfa hệ 55 cửa mở quay

Mặt cắt nhôm Xingfa hệ 55 - P55A
Bản vẽ mặt cắt cửa đi mở quay nhôm Xingfa hệ 55
Mặt cắt profile nhôm hệ 55
Mặt cắt profile nhôm cửa đi hệ 55
Bản vẽ mặt cắt cửa sổ mở quay nhôm Xingfa hệ 55
Bản vẽ mặt cắt cửa sổ mở quay nhôm Xingfa hệ 55
Mặt cắt profile nhôm cửa sổ hệ 55
Mặt cắt profile nhôm cửa sổ hệ 55
Bản vẽ cửa nhôm Xingfa cửa đi 2 cánh + Vách fix hệ 55
Bản vẽ cửa nhôm Xingfa cửa đi 2 cánh + Vách fix hệ 55
Bản vẽ cửa nhôm Xingfa cửa đi 2 cánh mở trong hệ 55
Bản vẽ cửa nhôm Xingfa cửa đi 2 cánh mở trong hệ 55
Bản vẽ cửa nhôm Xingfa cửa đi 2 cánh mở ngoài hệ 55
Bản vẽ cửa nhôm Xingfa cửa đi 2 cánh mở ngoài hệ 55
Mặt cắt profile nhôm cửa đi Xingfa hệ 55
Mặt cắt profile nhôm cửa đi Xingfa hệ 55

Mặt cắt nhôm Xingfa hệ 93 cửa lùa, trượt

Mặt cắt nhôm Xingfa hệ 93
Mặt cắt nhôm Xingfa hệ 93
Mặt cắt nhôm Xingfa hệ 93 cửa lùa
Mặt cắt nhôm Xingfa hệ 93 cửa lùa

File download catalog nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

Link download Catalogue Xingfa tại: Download Catalogue nhôm Xingfa