Phụ kiện vách tắm kính

Kẹp định vị kính

Phụ kiện vách tắm kính

Kẹp định vị kính có đắt không ?